Годишни Награди
за Строителство

992 завършени сгради
4,302,781м2 на завършените сгради
1,191 инвеститори
502 архитекти
928 строители
219 консултанти

* Данни за завършеното строителство през 2021 г.

Годишните Награди за Строителство М2 се завръщат, за да покажат и отпразнуват най-добрите в бранша.

Нашите категории отбелязват мащабните проекти, техническите иновации и компании ориентирани към бъдещето, включително за най-големите инвеститори, архитекти, строители и фирми в сектора. Всички завършени проекти се оценяват единствени по обективен критерии - завършени кв. м разгъната застроена площ, което гарантират почтеност и прозрачност в нашия процес на награждаване.

Церемонията по връчване на Годишните Награди за Строителство M2, ще се състои в рамките на събитието Форум Реал, на 26 януари 2023 г.

Партньори:

Златни партньори:

Signify
Legrand
Postbank
Главболгарстрой


Сребърни партньори:

Кредит Център
Силико
Сипи Вино
Електро Проект ЕООД
Револювън Рент


Спонсори на Годишните Награди за Строителство М2:

Баумит
Сомфи


Индустриални партньори:

УАСГ
Национално Сдружение Недвижими Имоти
Асоциация на търговците на едра строителна техника
Съюз на строителните инженери в българия
Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти
Българска Асоциация за изолации в строителството
Съюз на Архитектите в България
Българската фасилити мениджмънт асоциация
FIABCI, Международна Федерация на Недвижимите Имоти


Медийни партньори:

citybuild
imoti.net


Организационни партньори:

BCC.bg
Webit Foundation

За наградите

Годишните Награди за Строителство M2 се провеждат за десета поредна година и честват най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ.

Класацията се прави изцяло и единствено на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16! Класацията е напълно имунизирана срещу субективизъм и показва реалните усилия и успехи на инвеститорите, проектантите и строителите в България.

Участници

Класацията за Годишните Награди за Строителство М2 представя инвеститорите, проектантите, строителите и консултантите, които са завършили най-големите обекти в България за предходната година, като е разделена на три основни групи награди.

Награди по региони

награди за инвеститор, проектант, строител и консултант (надзор) на годината на база най-големи обеми завършени обекти за всеки от 28-те района на страната.

Награди по тип на сградите

награди за инвеститорите, проектантите, строителите и консултанти (надзор) част от строително-инвестиционния процес на най-големите завършени обекти през изминалата година в отделните категории обекти за цялата страна:

  • Жилищни сгради
  • Xотелски сгради
  • Търговски сгради
  • Офис сгради
  • Промишлена сгради
  • Атракционни и спортни сгради
  • Специализирани сгради
  • Ваканционни сгради

Специални награди

Специални награди за инвеститор, проектант, строител и надзор на годината на база най-големи обеми завършени обекти, измерени в разгъната застроена площ през изминалата година за цялата страна.

Нашата мисия

Да се покаже мащабният положителен икономически ефект от строително-инвестиционния пазар за цялата икономика на страната, за всяко семейство, за всяко дете на България.

Завършено строителство в кв.м. РЗП през 2021 г. спрямо 2020 г.

Икономически ефект от високото строителство - Финансови потоци генерирани от завършените сгради през 2021 г

Преки финансови потоци*

6.67 млрд.

5.72% От БВП за 2021г.


Косвени финансови потоци

12.50 млрд.

10.73% От БВП за 2021г.

* реализацията на строителство се осъществява за различен период от време, като преките финансови потоци се разпределят в този период

Завършено строителство кв.м. РЗП за 2021г. по региони

Завършено строителство по тип сграда в кв.м. РЗП за 2021г.

Организатор

BCC
Организатор на събитието е Болкан Кънсалтънси Център ЕООД.
Вече 18 години компанията поддържа Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – BCC.bg

За контакти

+359 (0)897 846 268;
+359 (0)897 846 267;

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 18 години дейност в регистъра има над 21 500 проекта, над 11 800 профила на инвеститори, 3 000 профила на проектанти, 4 910 профила на изпълнители и 945 профила на консултанти.